Formulár

  Fotovoltika pre:

  Typ strechy

  Aká je Vaša spotreba?

  PV systém

  On-grid: Fotovoltický systém je pripojený do siete, pričom môže využívať virtuálnu batériu – posielať prebytky distribútorovi (systém bez batérií).
  Hybrid: Fotovoltický systém je pripojený do siete, pričom využíva aj fyzické batérie a zvyšuje mieru sebestačnosti. Aj tento systém môže využívať virtuálnu batériu – nadvýrobu elektriny posielať distribútorovi (systém s batériami).

  Typ strechy

  Vyberte spotrebu

  Podľa spotreby

  Podľa inštalovaného výkonu

  Kontaktné údaje:

  Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?*