Batériové úložiská

Batériový systém je nevyhnutný pre funkčnosť systému v prípade výpadku siete. Umožňuje uskladnenie prebytočne vyrobenej elektrickej energie počas dňa a jej následné dodanie vtedy, keď je to potrebné.

Batérie pre komerčné použitie - Huawei

LUNA2000 – 200/161/129KWH-2H1
LUNA2000 – 97KWH-1H1

Batérie pre rezidenčné použitie - Huawei

Huawei LUNA2000-5/10/15

Batérie pre rezidenčné použitie - Solax

Solax Triple Power – 5,8/11,5/17,3/23