Optimizéry​

Optimizéry​

Optimizér výkonu je prevodník jednosmerného prúdu vyvinutý s cieľom maximalizovať zber energie fotovoltických systémov. Jeho funkčnosť zabezpečujeme pomocou individuálneho ladenia výkonu panela prostredníctvom sledovania maximálneho výkonu a následného vyladenia výstupu tak, aby zodpovedal výkonu striedača. Optimizéry výkonu sú v rámci fotovoltického systému užitočné najmä vtedy, keď sa výkon komponentov generujúcich energiu v systéme značne líši, napr. v dôsledku rozdielov vo výkone, rozdielneho zatienenia panelov či vtedy, keď sú panely inštalované v rôznych smeroch a sklonoch.
Otimizéry okrem toho poskytujú aj možnosť dodatočného monitorovania panelu a protipožiarnej bezpečnosti, pričom umožňujú zistiť výrobu konkrétneho panela rovnako ako aj jeho prípadnú poruchu.

Huawei Smart PV Optimizer SUN 2000-450W-P

Tigo 700W TS4-A-0 IEC Certified PV Optimizer

Protipožierne odpojovače

BENY BFS-11

BFS-11 predstavuje inovatívne zariadenie pre rýchle vypnutie na úrovni modulov, ktoré je navrhnuté tak, aby zvýšilo požiarnu bezpečnosť fotovoltických striech a budov. Toto CE certifikované zariadenie ponúka kľúčové bezpečnostné funkcie, vrátane možnosti manuálneho vypnutia pomocou tlačidlového spínača a automatického vypnutia v situáciách, keď dôjde k výpadku striedavého prúdu alebo pri detekcii prehriatia systému. Zariadenie je kompatibilné s väčšinou stringových meničov a solárnych panelov, a jeho unikátna konštrukcia zaisťuje, že ho nie je potrebné pripájať k invertorom, alebo WIFI sieťam. Významnou výhodou je funkcia, ktorá umožňuje vypnutie panelov na 0V do veľmi krátkej doby 8μs, čo poskytuje okamžitú reakciu v prípade potreby. Výrobca poskytuje na zariadenie BFS-11 dlhodobú záruku piatich rokov, čo zdôrazňuje kvalitu tohto zariadenia.

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.