Príslušenstvo

Optimizéry​

Optimizér výkonu je prevodník jednosmerného prúdu vyvinutý s cieľom maximalizovať zber energie fotovoltických systémov. Deje sa to pomocou individuálneho ladenia výkonu panela prostredníctvom sledovania maximálneho výkonu a vyladením výstupu tak, aby zodpovedal výkonu striedača. Optimizéry výkonu sú užitočné najmä vtedy, keď sa výkon komponentov generujúcich energiu v systéme bude značne líšiť, napríklad v dôsledku rozdielov vo výkone, zatienenia panelov, alebo keď sú panely inštalované v rôznych smeroch a sklonoch.

Otimizéry taktiež poskytujú možnosť dodatočného monitorovania panelu a protipožiarnej bezpečnosti. Vďaka optimizérom môžete zistiť výrobu konkrétneho panela, poprípade zistiť, ak je panel poruchový.

Huawei Smart PV Optimizer SZN 2000-450W-P

Tigo 700W TS4-A-0 IEC Certified PV Optimizer

Batériové systémy

Batériový systém umožňuje uskladnenie prebytočne vyrobenej elektrickej energie počas dňa a jej dodanie vtedy, keď to je potrebné. Je nevyhnutný pre funkčnosť systému pri výpadku siete.

Huawei Luna2000

Solax Triple Power

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.