Fotovoltické panely

Fotovoltické panely sú jadrom fotovoltického systému, ktoré umožňuje premenu slnečnej energie na elektrickú.

Dodávatelia fotovoltických panelov

Spoločnosť JA Solar Holdings bola založená v roku 2005 a spadá do kategórie tzv. Tier-1 výrobcov fotovoltických panelov. Vyrába široké portfólio fotovoltických súčiastok od kremíkových doštičiek, článkov a modulov až po kompletné fotovoltické energetické systémy, ktoré sa vo veľkej miere používajú v pozemných elektrárňach, komerčných, priemyselných i rezidenčných strešných fotovoltických systémoch, a ktoré spoločnosť JA Solar Holdings dodáva do 135 krajín sveta. Vďaka neustálej technologickej inovácii, priaznivej finančnej kondícii a skvelej globálnej predajnej i zákazníckej sieti je spoločnosť uznávaná autoritatívnymi združeniami ako popredný svetový výrobca vysokovýkonných fotovoltických produktov, vďaka čomu bola už niekoľko po sebe nasledujúcich rokov zaradená do rebríčka Fortune China 500 a Global Top 500 New Energy Enterprises.

JAM54D40 430-455/LB/1500V

Dodatočné parametre - JAM54D40 440LB

Panely tejto kategórie využívajú najnovšiu technológiu N-TYPE., sú rovnako bifaciálne, čo značí, že dokážu zachytiť slnečné lúče aj zo zadnej strany panelu.

Kategória:
Hmotnosť:
Maximálny výkon:
Menovité napätie:
Menovitý prúd:
Napätie pri voľnobehu:
Prúd skratovaný:
Účinnosť panelu:
Prevádzková teplota:
Rozmer panelu:

Fotovoltické panely
22 Kg
440 W
32,47 V
13,551 A
38,90 V
14,31 A
22 %
-40 – +80 °C
1762x1134x30 mm

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.