Off-Grid systém​

Off-Grid systém je fotovoltický systém, ktorý funguje na princípe batérií, a ktorý nie je pripojený do verejnej elektrickej siete. Ide o systém, ktorý je vysoko závislý od počasia, v dôsledku čoho je často potrebné využívať aj záložné generátory – najmä v zimných mesiacoch či v prípade zamračených dní.


Off-Grid systém zásobuje domácnosti energiou, ktorá vzniká pomocou fotovoltických panelov a batérie, prípadne je produkovaná z iného záložného zdroja. Batéria sa dobíja počas dňa, keď je výroba energie v paneloch najvyššia, a následne slúži ako zdroj energie vtedy, keď na panelové plochy nedopadá dostatok slnečného žiarenia.


Z hľadiska hodnotenia vám Off-Grid systém ponúka absolútnu nezávislosť, pretože nie ste nijako ovplyvnení cenami dodávky energie. Na druhej strane je však tento systém považovaný za najdrahší fotovoltický systém. Dôvodom je najmä vysoká počiatočná investícia do podstatne vyššieho počtu panelov a batérií, ktoré je potrebné inštalovať s cieľom pokryť energetickú spotrebu domácnosti či podnikateľského objektu v priebehu zimných mesiacov.

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.