Off-Grid systém​

OFF-GRID systém je fotovoltický systém s batériami, ktorý NIE JE pripojený do verejnej elektrickej siete. Tento systém je vysoko závislý od počasia a často je potrebné využívať záložné generátory, hlavne v zimných mesiacoch a vtedy, keď je zamračené počasie viac dní po sebe. Domácnosť je napájaná pomocou fotovoltických panelov a batérie, poprípade iného záložného zdroja. Batéria sa dobíja počas dňa, keď je výroba panelov najvyššia a následne dodáva energiu vtedy, keď na panely nedopadá dostatok slnečného žiarenia. Čo sa týka samostatnosti, tak pri tomto systéme ste úplne nezávislí od cien a dodávky energie, je to však najdrahší systém, lebo je potrebné inštalovať podstatne vyšší počet panelov a batérií, aby sa dokázala aspoň čiastočne pokryť spotreba v zime.

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.