Hybridný systém​

HYBRIDNÝ systém je fotovoltický systém, ktorý obsahuje akumulátory a je pripojený do elektrickej siete. Pomocou tohto systému dokážete ušetriť spotrebu elektriny až o 70%. Tento systém umožňuje kompenzovať nadvýrobu počas dňa a nedostatky v zimných mesiacoch pomocou batérie (batéria sa z prebytkov nabíja), dokáže však čerpať aj energiu zo siete (napríklad využitím virtuálnej batérie*). Počas dňa môže nastať situácia, že domácnosť vyrába viac energie ako dokáže spotrebovať, pričom  batéria je plne nabitá, v tom prípade systém dodáva energiu do siete a môžete si ju uložiť do virtuálnej batérie, ak váš dodávateľ elektrickej energie povoľuje takúto možnosť. Čo sa týka samostatnosti, tak tento systém poskytuje dobrú samostatnosť, no je potrebné si uvedomiť, že zimné dni sú veľmi krátke a batéria sa nedokáže plne nabiť počas dňa, čiže energiu bude potrebné čerpať aj zo siete. Tento systém je možné dodatočne doplniť záložným systémom, ktorý vám umožní výrobu (a následnú spotrebu) elektrickej energie aj v prípade výpadku siete.

*Virtuálna batéria je systém “ukladania” energie dodávateľom elektrickej energie. Prebytočne vyrobená energia v lete je dodávaná do elektrickej siete a následne si “uloženú” energiu môžete vziať pre vlastnú spotrebu v noci, alebo počas chladnejších ročných období za cenu distribúcie. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte svojho dodávateľa elektrickej energie.

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.