Hybridný systém​

Hybridný fotovoltický systém funguje na princípe pripojenia do elektrickej siete. Využíva silu akumulátorov a spotrebu elektriny ním dokážeme znížiť až o 70 %.

Výhodou hybridného systému je využívanie batérie, ktorá umožňuje kompenzovať nadmernú výrobu elektrickej energie s jej nedostatkami vznikajúcimi najmä počas zimných mesiacov. Batériu dobíjajú vznikajúce energetické prebytky, potrebnú energiu však dokáže čerpať aj priamo zo siete, napr. využitím virtuálnej batérie*.
Pri používaní hybridného fotovoltického systému však dochádza aj k situáciám, kedy vyrobená energia presahuje množstvo, aké je domácnosť schopná spotrebovať. V takomto prípade začne systém nadbytočnú energiu využívať na dobíjanie batérie a po jej plnom dobití ju začne dodávať do elektrickej siete. Tu si ju v prípade, ak to váš dodávateľ elektrickej energie umožňuje, môžete uložiť do už spomínanej virtuálnej batérie, odkiaľ ju následne budete môcť čerpať buď v noci alebo v priebehu menej slnečného obdobia.


Z hľadiska hodnotenia ponúka hybridný fotovoltický systém klientovi vyššiu úroveň samostatnosti. Treba si ale uvedomiť, že počas zimných dní, ktoré sú krátke a nie vždy slnečné, sa batéria hybridného systému nedobije naplno, preto je nevyhnutné časť energie čerpať aj zo siete. Hybridný systém je preto dobré doplniť aj záložným systémom, ktorý umožní výrobu a spotrebu energie aj v prípade výpadku elektrickej siete.


*Virtuálna batéria je systém “ukladania” elektrickej energie jej dodávateľom. Znamená to, že prebytočnú energiu, ktorú váš fotovoltický systém vyrobí počas leta, odvádzate do elektrickej siete, kde sa ukladá, a následne si ju v noci alebo počas chladnejších ročných období môžete vziať späť za cenu distribúcie. Pre bližšie informácie týkajúce sa virtuálnej batérie prosím kontaktujte svojho dodávateľa elektrickej energie.

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.