On-Grid systém

On-Grid je fotovoltický systém pripojený do elektrickej siete, pomocou ktorého dokážeme znížiť spotrebu elektriny až o 40 %. Ide o systém, ktorý si v porovnaní s inými nevyžaduje inštaláciu ďalších batérií ani žiadnych iných komponentov, vďaka čomu je považovaný za najjednoduchší a najlacnejší zároveň.

On-Grid systém však elektrickú energiu vyrába len počas dňa, preto je potrebné vzniknuté energetické nedostatky dopĺňať energiou priamo z verejnej siete, napr. využitím virtuálnej batérie*. Dôležité je tiež vedieť, že On-Grid systém je v prípade výpadku elektrickej siete nepoužiteľný. Z hľadiska hodnotenia tak klientovi ponúka najnižšiu úroveň samostatnosti, no vďaka nízkej vstupnej investícii zaručuje jej najrýchlejšiu návratnosť.
S cieľom dosiahnuť čo najvyššiu úsporu energie je potrebné prispôsobiť jej odber priamo výrobe. Dobrým príkladom je využívanie smart funkcií elektrických spotrebičov, napr. odložený štart práčky či umývačky riadu, ktoré nám umožňujú čerpať elektrickú energiu omnoho efektívnejšie. V priebehu leta však môže nastať aj opačná situácia, a to taká, kedy domácnosť nebude schopná energiu vyprodukovanú fotovoltickými panelmi spotrebovať. V takomto prípade putuje nadbytočná energia priamo do verejnej siete, kde si ju v prípade, ak to váš dodávateľ elektrickej energie umožňuje, môžete uložiť do už spomínanej virtuálnej batérie, a spotrebovať ju buď v noci alebo počas menej slnečného obdobia.

*Virtuálna batéria je systém “ukladania” elektrickej energie jej dodávateľom. Znamená to, že prebytočnú energiu, ktorú váš fotovoltický systém vyrobí počas leta, odvádzate do elektrickej siete, kde sa ukladá, a následne si ju v noci alebo počas chladnejších ročných období môžete vziať späť za cenu distribúcie. Pre bližšie informácie týkajúce sa virtuálnej batérie prosím kontaktujte svojho dodávateľa elektrickej energie.

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.