On-Grid systém

ON-GRID systém je fotovoltický systém, ktorý je pripojený do elektrickej siete. Pomocou tohto systému dokážete ušetriť spotrebu elektriny až o 40%. Keďže systém vyrába elektrickú energiu len počas dňa, je potrebné dopĺňať nedostatky energiou zo siete (napríklad využitím virtuálnej batérie*). Pre dosiahnutie čo najvyššej úspory je potrebné prispôsobiť svoj odber výrobe elektrickej energie (odložený štart pračky, umývačky riadu,…). Počas dňa môže nastať situácia, že domácnosť nedokáže spotrebovať dostatok energie, aby pokryla výrobu fotovoltických panelov, v tom prípade systém dodáva energiu do siete a môžete si ju uložiť do virtuálnej batérie, ak váš dodávateľ elektrickej energie povoľuje takúto možnosť. Čo sa týka samostatnosti, tak tento systém ponúka najnižšiu úroveň, ale vďaka nízkej vstupnej investícii ponúka najrýchlejšiu návratnosť. Tento systém však nedokáže fungovať v prípade výpadku siete.

Tento systém je najjednoduchší a najlacnejší, keďže nie je potrebné inštalovať batérie a ďalšie komponenty potrebné pre ostatné systémy.  

*Virtuálna batéria je systém “ukladania” energie dodávateľom elektrickej energie. Prebytočne vyrobená energia v lete je dodávaná do elektrickej siete a následne si “uloženú” energiu môžete vziať pre vlastnú spotrebu v noci, alebo počas chladnejších ročných období za cenu distribúcie. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte svojho dodávateľa elektrickej energie.

Naša spoločnosť zelenapredom.sk vznikla ako dcérska spoločnosť LH energy s.r.o, ktorá poskytuje služby v oblasti montáže strešných fotovoltaických systémov v Európe.